This page was last updated : 111007.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Botter
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Botter,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2011 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Botter Gen. nr. 8

8a. Joannes (Jan) Abrahams Botter, ged. RK Amersfoort 't Zand 22-3-1756 (get. Gertrudis Vuurendael), ovl. Amersfoort 9-10-1824, meerderjarige ouderloze j.m. wonend te Amersfoort (1781), schilder en glazenmaker, schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort,[1] otr./tr. Amersfoort gerecht 24-10/10-11-1781 (get. haar vader Wulfert van der Maat),[2] Cornelia van der Maat(h), ged. Amersfoort 20-3-1760, ovl. Amersfoort 26-5-1845, minderjarige dochter wonend te Amersfoort (1781), woont Bloemendaal 215 (1839), dr. van Wulf(ert) Thymesz van der Maath en Anna Ekus (Eykes, Ekkes). Hieruit verder nageslacht bekend.

"Een zoon uit Botter x van der Maath zette de medische traditie aanvankelijk voort. Hij was nl. eerst militair apotheker o.a. in den slag bij Waterloo, later werd hij resident in Ned. Indië. Hieruit een talrijk nageslacht. Zeer curieus waren zoowel Botter als van der Maath en van Dueverden namen van oorspronkelijk adelijke, door hun R.C. blijven tot den gezeten middenstand gezakte oeroude Amersfoortsche geslachten."[3]

Hier is kennelijk bedoeld Abraham Botter, Resident van Krawang, tr. Johanna Frederica Heyl.[4] Het is nog onduidelijk of dit Abram Wulvert Jans Botter (1785) of Abraham Jans Botter (1791) hieronder is.

Op 8-3-1783 verkopen Maria van der Maath, weduwe Overhorst en Arnoldus de Witt en zijn vrouw Barbara van der Maath, aan Jan Botter en zijn vrouw Cornelia van der Maath, een huizinge, erve en grond, staande even door de Bloemendalse binnenpoort op de hoek van de Kruisweg. belend aan de ene zijde: Gerrit Steenbeek, aan de andere zijde: de weg naar 't Land. Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Christoffel Vestner (deurwaarder alhier) volgens procuratie opgenomen in de koopconditie d.d. 13-2-1783 voor Notaris Simon van Wisseling. Dit perceel is belast met een jaarlijkse uitgang van 1 gulden en 4 stuivers t.b.v. de L.V. Capelle (de Lieve Vrouwenkapel). Verkoop volgens erfkoopsrecht. Gijsbertus Harderwijk stemt met deze verkoop in als regent van de Lieve Vrouwenkapel. [5]

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Botter --- Generatie 8 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Nav. 98(1957)46
 2. zie ook NL 60(1942)39
 3. NL 60(1942)39
 4. NL 18(1900)61
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-39, blz. 273r
 1. NL 60(1942)39
 2. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Registratie Europeanen op Java en Madoera 1819, ⇒ europese-immigratie.php
 3. Naamlijst van Hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en Madura van 1817 tot 1859
 4. ⇒ I232.php
 5. NL 18(1900)61
 1. ⇒ I232.php
 2. Wap. 9(1905)127
 3. CBG: Collectie Oost-Indische Bronnen: VIBDNI002512

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8