next up previous contents
Next: Eigenschappen Up: Lineaire ruimten en lineaire Previous: Lineaire ruimten en lineaire   Contents

Lineaire ruimten

Elke verzameling, waarbinnen de elementen `opgeteld' en `met een scalar vermenigvuldigd' kunnen worden, wordt een lineaire ruimte ofwel een vectorruimte genoemd en de elementen ervan heten vectoren.


Definitie: Een verzameling $L$ heet een lineaire ruimte over een getallenlichaam $K$ als geldt

terwijl de volgende acht axioma's gelden
  1. $\forall_{{\bf a},{\bf b} \in L} [ {\bf a} + {\bf b} = {\bf b} + {\bf a} ]$
  2. $\forall_{{\bf a},{\bf b},{\bf c} \in L}
[ ({\bf a} + {\bf b}) + {\bf c}= {\bf a} + ({\bf b} + {\bf c}) ]$
  3. $\exists_{{\bf0} \in L} \forall_{{\bf a} \in L}
[ {\bf a} + {\bf0} = {\bf a} ]$
  4. $\forall_{{\bf a} \in L} \exists_{{- \bf a} \in L}
[ {\bf a} + (-{\bf a}) = {\bf0} ]$
  5. $\forall_{p,q \in K, {\bf a} \in L}
[ (p+q){\bf a} = p{\bf a} + q{\bf a} ]$
  6. $\forall_{{\bf a},{\bf b} \in L, p \in K}
[ p({\bf a} + {\bf b}) = p{\bf a} + p{\bf b}$
  7. $\forall_{p,q \in K, {\bf a} \in L}
[ p(q{\bf a}) = (pq){\bf a} ]$
  8. $\forall_{{\bf a} \in L} [ 1{\bf a} = {\bf a} ]$
We hebben in hoofdstuk 1.1 reeds gezien dat vectoren aan bovenstaande axioma's voldoen. Hier bekijken we een en ander op meer abstractie wijze en het getallenlichaam $K$ kan $K \in {\mathbb{R}}$, respectievelijk $K \in {\mathbb{C}}$, zijn. Men spreekt dan van een reële, respectievelijk complexe, vectorruimte $L$. In paragraaf 1.1 hebben we ons beperkt tot een discussie van reële vectorruimten. Ook in deze paragraaf beschouwen we enkel reële vectorruimten. Later zullen we de discussie uitbreiden tot complexe vectorruimten.

Jo van den Brand 2004-09-25