Het quantum heelal

Hovo cursus: voorjaar 2009

by

Prof.dr Johannes F. J. van den Brand
drs. Gideon Koekoek

Department of Physics and Astronomy, Vrije Universiteit
Amsterdam, The Netherlands


Onderdelen van de cursus:

Huiswerkopgaven (inleveren bij aanvang van het volgende college):

Wiskundetoets:

Presentaties:

Tentamens:

Het tentamen ... Verder bericht volgt nog.

Interessante Links:Jo van den Brand
2008-12-29