Deeltjes en velden

HOVO CURSUS: Najaar 2013

by

Prof.dr J. F. J. van den Brand en dr. G. Koekoek

Department of Physics and Astronomy, Vrije Universiteit
Amsterdam, The Netherlands


Onderdelen van de cursus:

Powerpoint presentaties:

Huiswerkopgaven en oefeningen:

Opgaven met uitwerkingen zijn te vinden in het dictaat (aan het eind van elk hoofdstuk). Het huiswerk is te vinden op de laatste bladzijde van elk hoofdstuk. Huiswerk inleveren bij aanvang van het volgende college.

Toelichting:

Tentamen:

Het tentamen wordt een meeneem-tentamen

Interessante Links:Jo van den Brand
2013-09-25