Voor wetenschapsfraude, onlangs prominent in de publiciteit naar aanleiding van de nog steeds niet helemaal in kaart gebrachte
praktijken van sociaal-psycholoog Stapel, is opnieuw aandacht gevraagd in een serie artikelen in de NRC (januari, februari 2012).

N.a.v. een interview met mij en reacties daarop is op 25 februari een ingezonden brief geplaatst, een verkorte versie1 en versie2 van
eerdere notities.