Onderwijs, training en kennisoverdracht


Het NIKHEF heeft goede connecties met verschillende universiteiten door de deelname van universiteiten aan het NIKHEF en doordat stafleden als hoogleraar verbonden zijn aan verschillende universiteiten. Zij geven onderwijs op het gebied van experimentele en theoretische natuurkunde en op het gebied van computerwetenschappen. Onderzoekers van het NIKHEF houden lezingen en geven seminaria en practica aan universiteiten. Zij zijn ook betrokken bij praktische cursussen voor industriele ondernemingen en bij post-academische cursussen voor natuurkundeleraren.

Studenten van (technische) universiteiten die hun afstudeerwerk uitvoeren binnen het programma van het NIKHEF maken kennis met onderzoek in een competitieve en internationale omgeving. Studenten van MBO- en HBO-opleidingen werken tijdens hun stage aan zeer geavanceerde elektronica, mechanica of informatica. Onderzoekers in opleiding die een tijd bij CERN, DESY of de AmPS faciliteit werken, ervaren 'teamwork' in internationaal verband en project-management. Zij worden geconfronteerd met de nauwe samenhang tussen wetenschap en technologie en met de niet aflatende speurtocht naar innovatieve ideeën en de toepassingen daarvan.

De kennis en ervaring die men op het NIKHEF heeft op het gebied van instrumentatie en informatica wordt ook gebruikt om anderen te adviseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het Transferpunt Amsterdam en Dutch Scientific; en op het gebied van de informatica met name via SURF en TERENA.


introductie organisatie theorie
computers technologie onderwijs

Terug naar de index.