Computers


Een netwerk van tientallen computers zorgt voor de besturing van NIKHEF's AmPS-versneller. Ook de experimenten worden met computers bestuurd en gecontroleerd. Bij de direkte data-verwerking tijdens metingen wordt bovendien gebruik gemaakt van transputers en neurale netwerken. Een enorm potentieel aan computergeheugen en rekenvermogen is nodig voor verdere verwerking en analyse van de meetgegevens. Vooral de verwerking van de reusachtige hoeveelheid meetgegevens bij de LHC-experimenten vormt een uitdaging voor specialisten in computerapparatuur en programmatuur.

Vanwege de internationale samenwerking speelt ook het gebruik van internationale computernetwerken een grote rol. Om informatie zo snel mogelijk onder fysici over de hele wereld te verspreiden werd op CERN het World Wide Web ontwikkeld. Inmiddels staat het Web ter beschikking van iedereen met een aansluiting op Internet. Bij het ATLAS experiment wordt het netwerk bovendien gebruikt voor tele-conferenties via werkstations die op Internet zijn aangesloten.


introductie organisatie theorie
computers technologie onderwijs

Terug naar de index.