Organisatie


In het NIKHEF participeren de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Leden van de wetenschappelijke staf zijn ook aan andere universiteiten gelieerd. Naast de wetenschappelijke staf die uit experimentele en theoretische fysici bestaat, zijn er de volgende technische groepen: de computer technologie, de elektronica technologie en de mechanische technologie. De programmalijnen worden projectmatig georganiseerd. Tijdens de voorbereiding van een experiment werken fysici, elektronici, mechanici en computerspecialisten samen bij het ontwerpen, bouwen en testen van de meetinstrumenten. In deze fase is er vaak ook samenwerking met de industrie. Als vervolgens de meetfase intreedt en er weken of maanden lang dag en nacht gemeten wordt, bemant een team van fysici en technici het experiment. Dit team is verantwoordelijk is voor het goede verloop van de metingen. Met snelle computers worden de ruwe meetgegevens verwerkt en de botsingen gereconstrueerd. Tenslotte destilleren fysici de voor hun onderzoek relevante informatie uit de botsingsgegevens en vergelijken de experimentele resultaten met theoretische modellen.


Binnen deze structuur biedt het NIKHEF stagemogelijkheden aan studenten van universiteiten, MBO en HBO. De AmPS versneller biedt bovendien onderzoeksfaciliteiten aan wetenschappers van binnen- en buitenlandse instituten.

Het NIKHEF heeft een eigen Stralinghygiëne, Veiligheid en Milieu die erop toeziet dat de werkomstandigheden voor medewerkers in orde zijn en dat aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en milieu wordt voldaan. De adfedling wordt gecontroleerd door de betreffende overheidsinstanties.introductie organisatie theorie
computers technologie onderwijs

Terug naar de index.