Najaarsvergadering NNV Secties Kernfysica & Hoge-energiefysica

Vrijdag 30 oktober 1998

Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten

Programma

10.00 Koffie
10.30 J. Engelen (NIKHEF/UvA)
"Results from the first 6 years of HERA."
11.30 R. Timmermans (KVI)
"Chiral symmetry from nucleons to neutron stars."
12.30 Lunch
13.40 Parallelle zittingen
16.00 Thee
16.30 R.H. Dijkgraaf (UvA)
"Particle physics and mathematics : why do number theorists compute Feynman diagrams ?"
17.45 Aperitief
18.30 Diner

Het programma van de parallelle zittingen en de bijbehorende abstracts zijn vanaf 16 oktober a.s. beschikbaar.

De kosten voor het bijwonen van de vergadering bedragen: incl. diner, NNV-leden f 25,-, studenten f 10,-; niet NNV-leden betalen f 75,-, m.u.v. de werknemers van ECN Petten.

In verband met de voorschriften van het ECN is het noodzakelijk dat men zich vóór 23 oktober a.s. voor deelname heeft opgegeven (naam en adres) bij het secretariaat van het NIKHEF.

Tevens wordt men verzocht mee te delen of men aan het diner wil deelnemen.

N.B.: Om toegang tot het ECN terrein te krijgen dient men een identiteitsbewijs bij zich te hebben. De route en openbaar vervoer beschrijving zijn beschikbaar via de visitor page van het ECN.

Dit jaar kan waarschijnlijk ook (beperkt) vervoer geregeld worden vanaf het station Alkmaar naar ECN. (Uitgang Noordzijde ; vertrektijden 9:30 en 10:00). Belangstellenden worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden.


Mon Oct 19 13:57:48 MET DST 1998