Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Stages bij het instituut voor Hoge Energie Fysica

Afhankelijk van de interesse van een student en de mogelijkheden bij de experimenten, wordt een stageproject gedefinieerd. Studenten die het meest geinteresseerd zijn in de theorie van de hoge-energiefysica kunnen kiezen voor het analyseren van meetgegevens en het vergelijken van je resultaten met theoretische voorspellingen.
Studenten die vooral belangstelling hebben voor het gebruik van de computer in onderzoek kunnen kiezen tussen het ontwikkelen van 'on-line software' of 'off-line software'. In het eerste geval ontwikkel je programma's waarmee je de signalen van een detector uitleest. Vaak wordt hierbij samengewerkt met de technici van de computerafdeling. 'Off-line software' bestaat uit programma's, die uit de signalen precies kunnen reconstrueren wat er in de detectoren gebeurt. Hierbij leer je gebruik te maken van grote programmabilbiotheken en databases.
Studenten met een meer technische belangstelling kunnen kiezen voor het ontwikkelen en testen van nieuwe 'hardware' voor de experimenten. Dat kunnen nieuwe detectiemethoden zijn, nieuwe uitleeselektronika of het mechanisch ontwerp van een detector. Hierbij wordt veel samengewerkt met technici uit de elektronische of mechanische werkplaats.

Voorbeelden van stagewerk bij ANTARES:

 • Robbert Mirani (UvA) (Parametrisatie van de muon shower in ANTARES) (scriptie)(pdf format, 1.6 MB)
 • Nadja Nijenhuis (UvA) (Metingen aan een photomultiplier voor ANTARES) (scriptie)(pdf formaat 1.1 MB)
 • Ronald Bruijn (UvA) (Reconstrueren en berekenen van de energie van muonen m.b.v. een neuraal net) (scriptie)(pdf format, 1.5 MB )
 • Remco Donders (UvA)(Simulatie van de trigger voor ANTARES) (scriptie)(pdf format, 1.1 MB)
 • Bastiaan Warnaar (UT) (Reconstrueren van de gegevens van de prototype lijn: de sectorlijn)

Voorbeelden van stagewerk bij D0:

 • Michiel Vogelvang (J/psi reconstructie in D0)

Voorbeelden van stagewerk bij ATLAS

 • Martin Hulsman (UvA) (Het assembleren van de 'wielen' voor ATLAS) (scriptie)(pdf format, 1.1 MB)
 • Jeroen Dalhuisen (UvA) Aliniering met een kamera (CCD)
 • Ytsen de Boer (UT) (SUSY en Monte Carlo integratiemethoden)
 • Rutger Timmer (UT) (DAQ en triger + top massabepaling)
 • Gordon Lim (UT) (b, B werkzame doorsnede en jet algoritms in hadronische interacties)
 • Fabian Jansen (UT) (J/psi, psi-prime, B_c produktie in hadr. interacties met ARIADNE)
 • Jeroen Hegeman (UT) (Kunnen we de quantumgetallen van de Higgs in hadron-hadron experimenten bepalen aan de hand van zijn verval in tau-leptonen?)

Voorbeelden van stagewerk bij AMS:

 • Hanneke Bluemink (UT)
 • Martin Gosselink (UT)

Voor projecten voor 1ste, 2de en 3de jaars klik hier.

opmerkingen of aanvullingen gaarne sturen naar Els de Wolf