Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Numerieke Natuurkunde

Inleiding programmeertaal C

Vakcode: NA204083
Admin. code: OWIN
Studielast: 3EC
Periode(n): 2de jaar.Semester 1 en 2
Onderwijsinstituut: Exacte Wetenschappen
Docent(en): dr. A.P. Colijn & dr. M. Vreeswijk
Assistenten: Promovendi Nikhef
Onderdeel van: Bachelor Natuurkunde en Sterrenkunde

Leerdoel

  • basisvaardigheden programmeren in C
  • basiskennis van numerieke technieken
  • enige ervaring met het numeriek oplossen van fysische problemen uit de klassieke en moderne natuurkunde

Inhoud

In dit college wordt een aantal numerieke methoden behandeld die van belang zijn voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen, zoals die in de natuurkunde voorkomen. De methoden dienen te worden toegepast op problemen die ontleend zijn aan de Klassieke mechanica, de Quantummechanica en de Elektrostatica. Het college begint met een introductie in programmeertaal C.

Studie-materiaal (wordt verstrekt)

Achtergrond informatie m.b.t. drie 'vrije' keuzenopdrachten kun je in de bibliotheek vinden en je mag je ook laten inspireren door de volgende verslagen:

De directory met meer voorbeelden en scripts vind je hier.

Als je onder windows-XP wilt werken: probeer dit.

Als je thuis onder linux (ubuntu) wilt werken, inclusief plotting: probeer dit.

Als je in gebouw P wilt werken: probeer dit.

Toetsvorm

Op basis van voltooide/ingeleverde opdrachten. De maximale score kun je halen als je iedere week een opdracht voltooid. Opdracht 1,3 t/m 6 (dus t/m Electrostatica) tellen gelijkwaardig voor 50% mee. Opdracht 7 (Rutherford) en een vrij keuze-opdracht (of opdr. 8)  tellen voor 20+30% mee. Verder wordt er maximaal een bonuspunt gegeven voor origineel of extra werk.  De bij alle opdrachten behorende code moet voorzijn zijn van degelijk commentaar, overzichtelijk zijn en geen fouten bevatten. Aanwezigheid is verplicht en je kunt een voldoende halen als je t/m opdracht 7 af hebt. In die zin is de vrije keuze opdracht dus niet verplicht, maar telt wel altijd positief mee voor je cijfer. De vrije keuze-opdracht vul je in  door een opdracht aan de hand van een artikel waar een natuurkundig fenomeen centraal staat. (in ieder geval beschikbaar: Maxwell snelheids verdeling, Van Allen gordels, 1 dim stationaire Schrodinger vergelijking.)

Lokatie: Nikhef, Science Park 105, Amsterdam, zaal H239

Voor vragen en verdere informatie: neem contact op met Marcel Vreeswijk