Nationaal instituut voor subatomaire fysica
Elektriciteit en Magnetisme
Docenten Dr. Auke-Pieter Colijn    Dr. Marcel Vreeswijk
Bestemd voor 1e jaars studenten met natuurkunde en/of sterrenkunde in hun pakket.
Voorkennis VWO natuur- en wiskunde. Enkele “nieuwe” wiskundige begrippen worden tijdens de cursus geïntroduceerd en uitgelegd: lijnintegralen, de gradient, de divergentie en de rotatie.
Inhoud De volledige cursus bestaat uit twee onderdelen: electrostatica en magnetostatica. Samen heet het vak electromagnetisme. Ieder onderdeel wordt afgesloten door 1-2 practicum middagen. Met het experiment als leidraad worden begrippen als de Coulomb-kracht, elektrisch veld en elektrische potentiaal gïntroduceerd. De invloed van materialen op de elektrische eigenschappen van materie wordt verklaard. Dezelfde weg wordt gevolgd voor de magnetische verschijnselen: de Lorentz-kracht en het magnetische veld.
College Electromagnetisme = Electrostatica + Magnetostatica = Klassieke Fysica IB.
Onderwijsvorm Er wordt gebruik gemaakt van het "Studio-Classroom" concept. Dit houdt in dat de stof aangeleerd wordt via een afwisseling van hoorcollege, werkcollege, animaties, demonstratie experimenten en practicum. Tijdens de cursus kan gebruik gemaakt worden van een PC voor b.v. Mathematica, animaties en data verwerking. Maximaal aantal studenten per groep: 32.

Rooster & Studiewijzer
Zie rooster, zie Studiewijzer
Studiepunten 4.5 EC voor college Electromagnetisme.
Toetsing Electromagnetisme: Verslagen practicum proeven , gewogen gemiddelde van de cijfers voor de ingeleverde opgaven tijdens de cursus en het cijfer voor het schriftelijke tentamen na afloop van de cursus. Zie de eerste powerpoint-slides onder Electrostatica voor uitgebreide ('huishoudelijke') informatie.
Blackboard Informatie over dit college & anouncements: Link naar UvA.
Electrodynamica Zie webpage

Literatuur De gedrukte versie m.b.t. "Electromagnetism and Light" is nu beschikbaar op het gewone verkooppunt. (kosten ongeveer 7.50euro). Aanbevolen: D.J.Griffiths "Introduction to Electrodynamics", Prentice Hall Inc.
Transparanten Electrostatica:
transparanten (ppt)
Magnetostatica:
transparanten (ppt)
Formuleblad
formuleblad (wordt NIET tijdens tentamen uitgereikt en mag dus ook niet tijdens tentamen gebruikt worden.)


Questionmark De digitale opgaves die per 2 colleges ingeleverd dienen te worden zijn te vinden in blackboard onder EM-tests.
Papieren opgaves De oefen-opgaves waar we tijdens de colleges aan werken:
Opgaves (ps), Opgaves (pdf).
Antwoorden De antwoorden op huiswerk en papieren opgaves
---> Antwoorden.

Practicum Electrostatica en Magnetostatica: (onder voorbehoud)
Inleiding (ps)
Inleiding (pdf)
PHYWE: documentatie_electrostatica
Animaties PlaatcondensatorI
PlaatcondensatorII
E-bol-flux
Spoel


Locatie colleges:
Valckeniersstraat J3.02