Nationaal instituut voor subatomaire fysica
Klassieke Natuurkunde 1B
Electrodynamica en licht

Docenten Dr. Auke-Pieter Colijn    Dr. Marcel Vreeswijk
Bestemd voor 1e jaars studenten met natuurkunde en/of sterrenkunde in hun pakket.
Voorkennis VWO natuur- en wiskunde. Gedegen kennis van elektrostatica en magnetostatica.
Inhoud In dit college worden tijdsafhankelijke fenomenen zoals inductie besproken om te komen tot Maxwell's geïntegreerde beschrijving van elektrische en magnetische verschijnselen: de theorie van electromagnetisme. Afsluitend wordt het bestaan van electromagnetische golven (licht) aangetoond.
College Electrodynamica en Licht = Electrodynamica = Klassieke Fysica IC.
Onderwijsvorm Er wordt gebruik gemaakt van het "Studio-Classroom" concept. Dit houdt in dat de stof aangeleerd wordt via een afwisseling van hoorcollege, werkcollege, animaties, demonstratie experimenten en practicum. Tijdens de cursus kan gebruik gemaakt worden van een PC voor b.v. Mathematica, animaties en data verwerking. Maximaal aantal studenten per groep: 32.

Rooster & Studiewijzer
Zie rooster, zie Studiewijzer (kijk onder het relevante gedeelte voor Elektrodynamica)
Studiepunten 3 EC voor college Electrodynamica en Licht.
Toetsing Electrodynamica en licht: Tentamen + Labjournaals practicum proeven, poster. Eveneens bonus voor ingeleverde opgaven. Zie eerste powerpoint slides van Electrodynamica voor uitgebreide informatie hierover.
Blackboard Informatie over dit college & anouncements: Link naar UvA.
Electro- en Magnetostatica Zie webpage

Literatuur De syllabus  "Electromagnetism and Light" die gebruikt is bij het inleidende college  "Electromagnetisme" over statica bevat ook een gedeelte electrodynamica. (Deze syllabus is  beschikbaar op het gewone verkooppunt.)  Ook bevat het het bijbehorende 'werkboek' (uitgereikt tijdens college)  de bijbehorende opgaven en practicumopdrachten. Aanbevolen: D.J.Griffiths "Introduction to Electrodynamics", Prentice Hall Inc.
Transparanten Electrodynamica en licht: transparanten (ppt).

Questionmark De digitale opgaven die per 2 colleges ingeleverd dienen te worden. Zie blackboard.
Papieren opgaven De oefen-opgaven waar we tijdens de colleges aan werken:
zie het relevante gedeelte voor Electrodynamica in: Opgaves (ps), Opgaves (pdf).
Antwoorden De antwoorden op huiswerk en papieren opgaves
---> Antwoorden .
Huiswerkopgaven Verplichte opgaven die meetellen voor eindcijfer. Worden uitgedeeld tijdens college.

Practicum Electrodynamica en licht:
In totaal drie experimenten van ieder een dagdeel: Hysterese, Michelson, Polarisatie. De handleiding van deze experimenten is te vinden als bijlage in het werkboek.


Locatie colleges:
Valckeniersstraat J3.02