Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Instituut voor Hoge Energie Fysica

Het instituut maakt met haar onderzoeksprogramma deel uit van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). Experimenten worden uitgevoerd met behulp van versnellers bij CERN (Geneve, Zwitserland) en DESY (Hamburg, Duitsland) en FNAL (Batavia, Illinois). Fysici (en vaak ook studenten) verblijven regelmatig bij deze internationale versnellercentra om mee te werken aan de opbouw en het onderhoud van de detectoren en de analyse software en het verzamelen van de meetggevens.

In Amsterdam worden detectoren ontworpen en gebouwd, die onderdeel gaan uitmaken van de experimenten. Detectoren bestaan uit dradenkamers (bijv. centrale driftkamers, muonkamers), microstrip Si detectoren, gasgevulde microstripdetectoren, calorimeters, Cherenkov detectoren etc. Ook wordt in dit verband snelle uitlees- en triggerelektronica ontwikkeld. Daarnaast wordt er reconstructie- en simulatiesoftware ontwikkeld ten behoeve van de experimenten. Voor het analyseren van de meetgegevens is een goede computerinfrastructuur inclusief een goede internationale netwerkverbinding beschikbaar.

Studenten kunnen in het instituut stagewerk (onderzoeksproject) verrichten voor de afstudeerrichtingen Experimentele natuurkunde en Computationele natuurkunde. Voor studenten met afstudeerrichting Theoretische natuurkunde zijn er stagemogelijkheden bij de theoretische afdeling van het Nikhef.

Neem voor informatie over stagemogelijkheden bij het Nikhef contact op met de onderwijscoördinator.

Informatie voor Scholieren

Inleiding vakgebied Hoge Energie Fysica: inleiding voor scholieren.

- PROFIELWERKSTUKKEN op het Nikhef

Op het Nikhef zijn er opstellingen voor scholieren geschikt voor EXO of profielwerkstuk.

In het kader van de onderzoeksvragen:

  • Wat is kosmische straling? Wat valt er allemaal vanuit de ruimte op onze aarde?
  • Wat leren we van kosmische muonen?
  • Hoe hard vliegen muonen?
  • Hoe lang leven muonen?
  • Zijn muonen tijdreizigers? Kun je eigenlijk in de tijd reizen?
  • Hoe kan het dat ze uberhaupt de aarde bereiken (hint: Speciale Relativiteitstheorie)?

hebben we een opstelling om de levensduur van muonen te meten en een opstelling om de snelheid van muonen te meten.

Neem contact op met prof. dr. E. Koffeman.

Bacheloronderwijs: Projecten, Practica en Colleges

Ihef verzorgt de volgende vakken van de bachelor:

Het volledige bachelor programma vind je via de UvA studiegids en blackboard.

Masterprogramma 'Particle Physics and Astroparticle Physics'

De onderzoeksschool Subatomaire Fysica verzorgt de opleiding van promovendi.

Master student projecten

Er zijn vacatures voor AIO's/OIO's bij de onderzoeksschool. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar prof. dr. S.C.M. Bentvelsen

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: prof. dr. S.C.M. Bentvelsen
Secretaresse: J. Berger
Onderwijscoördinator Master: dr. E. de Wolf
Onderwijscoördinator Bachelor: dr. M. Vreeswijk
Scholierencontacten: prof. dr. ir. E. Koffeman

Telefoon en email van medewerkers