Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs kun je uit twee leerwegen kiezen: de beroepsbegeleidende (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
In de BBL heeft de leerling-werknemer bijna een volledige baan. Dat betekent dat je vaak één dag, soms één of twee avonden per week naar school gaat en de beroepspraktijkvorming volgt bij een erkend leerbedrijf.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Wanneer een leerling een dagopleiding volgt, moet hij/zij tijdens de opleiding een aantal weken stage (beroepspraktijkvorming) lopen bij een erkend leerbedrijf. De leerling neemt dan deel aan de BOL-leerweg. Leerlingen kunnen instromen op vier opleidingsniveaus.

De Nikhef  Mechanische Afdeling is erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:
Fijnmechanische techniek: 100960 BOL Niveau 4
Instrumentmaker: 101030   BBL  Niveau 2
Machinaal verspaner uitstroom Draaier/frezer  101071  BBL Niveau 2
Programmeur verspaner CNC uitstroom Rond en vlak: 100971  BBL Niveau 3
Programmeur verspaner CNC uitstroom Rond  100972  BBL Niveau 3

Deze opleidingen zijn gericht op onder andere de volgende beroepen:

Instrumentmaker
De instrumentmaker vervaardigt zelfstandig instrumenten en meetgereedschappen, dan wel onderdelen daarvan. Het gaat vooral om kleine series producten en (soms) om enkelstuks. In het werk van de instrumentmaker ligt een sterke nadruk op fijnmechanische bewerking.

Hij vervaardigt complexe en samengestelde producten en verricht daarvoor zowel verspanende bewerkingen (draaien, frezen, slijpen, honen en polijsten), verbindende bewerkingen (assembleren, monteren, (zilver) solderen, lijmen, schroeven), scheidende bewerkingen (knippen, zagen) als (in mindere mate) vervormende bewerkingen (kanten, zetten). Naast samengestelde producten kan de Instrumentmaker ook enkelvoudige producten vervaardigen.
De instrumentmaker vervaardigt vooral producten van non-ferromaterialen (RVS, aluminium, kunststoffen, keramiek). Zijn werk is in beperkte mate geautomatiseerd: sommige instrumentmakers bewerken uitsluitend conventioneel (met name draaien en frezen), de rest bewerkt zowel conventioneel als CNC-gestuurd, waarbij meestal de nadruk ligt op de conventionele machines.

CNC-draaier/Frezer
De CNC-draaier/Frezer vervaardigt zelfstandig (onderdelen) van producten van ferro- of nonferromaterialen, door middel van verspanende bewerkingen die met CNC-draaibanken en CNC-freesmachines worden uitgevoerd.
De CNC-draaier/Frezer is volledig en allround vakbekwaam op conventionele draaibanken en freesmachines.
Daarnaast bedient hij conventionele en teach-in draaibanken en freesmachines. De nadruk ligt echter op de CNC-gestuurde verspaning.

De CNC-draaier/Frezer is verantwoordelijk voor:
♦ het bedienen van CNC-draaibanken of CNC-freesmachines;
♦ het oproepen van bestaande CNC-programma's;
♦ het wijzigen van bestaande CNC-programma's;
♦ en het schrijven van nieuwe CNC-programma's (aan de machine, op afstand).

Het werk van de CNC-draaier/Frezer begint met de aanlevering van de opdracht en werktekening en eindigt met de eerste productcontrole en (na goedkeuring) de aflevering van het werkstuk voor een eventueel vervolg- of nabewerking, dan wel direct aan de klant.Over het algemeen vervaardigt de CNC-draaier/Frezer kleine series, soms ook enkelstuks. Het gaat vooral om de complexe werkstukken, waarin CNC-verspaning haar meerwaarde heeft.

Lees meer over stages op de afdeling Mechanische Technologie.