Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Stagemogelijkheden

Nikhef heeft regelmatig plaats voor stagiair(e)s. Naast de stagemogelijkheden voor universitaire studenten die op deze pagina's genoemd worden, kun je als mbo- of hbo-student ook bij het Nikhef terecht. Een opleiding in een technische richting of op het gebied van communicatie is dan wel vereist.

Heb je vragen of een andere stagewens, neem dan contact op met de Afdeling Personeelszaken.

Voor bachelor/masterstudenten in een technische of natuurkundige richting
Neem contact op met de universiteit of de projectleider van het onderwerp van je keuze.

Voor mbo- en hbo-techniekstudenten
Je kunt meelopen op een van de technische afdelingen. Afhankelijk van je vooropleiding en wensen maken we een plan en krijg je een begeleider. Neem contact met onze afdeling Afdeling Perzoneelszaken.

Beroepsonderwijs


Voor hbo/wo communicatiestudenten

De afdeling communicatie is klein, maar heeft daardoor veel opdrachten die je (zelfstandig) kunt doen. Zo is de website in ontwikkeling en wordt  er veel communicatiemateriaal ontwikkeld. Ook zijn er nauwe banden met collega's op het Science Park en bij stichting FOM. Je loopt mee met de afdeling en doet daarnaast je eigen opdrachten. Je kunt je stageverzoek richten aan Afdeling Communicatie, 020-592 5075.