Nikhef-onderzoeker ontvangt NWO Natuurkunde Projectruimte

16 - 05 - 2017


Het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen heeft de aanvraag van Nikhef-onderzoeker Juan Rojo in de NWO Natuurkunde Projectruimte gehonoreerd. Dit subsidie-instrument is bedoeld voor kleinschalige projecten voor fundamenteel natuurkundeonderzoek met een vernieuwend karakter en wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie. In totaal werden in deze ronde acht aanvragen gehonoreerd.

De subsidie wordt aan Juan Rojo toegekend voor zijn onderzoek  aan ‘Nuclear Parton Distributions from LHC data ‘ :

Voortbordurend op uitgebreide expertise in het bepalen van protonstructuren, zal dit project door middel van machine learning methodes proberen te komen tot zogenaamde partondistributiefuncties voor atoomkernen, gebruikmakend van proton-lood botsingen in de Large Hadron Collider (LHC). Het doel is meer inzicht in koude kernmaterie te verkrijgen en essentiële input te leveren aan het zware-ionen-programma van de LHC.

Juan Rojo, onderzoeker bij de Theoretische Fysica-groep van Nikhef, reageert enthousiast: “Dit project zal een brug vormen voor het gat dat momenteel bestaat tussen ons huidige begrip van de interne structuur van vrije nucleonen en dat van gebonden nucleonen. Het zal daarnaast een uniek venster openen op ‘cold nuclear matter’, wat essentiele input is voor het heavy ion programma van de LHC.”

Meer informatie

Afdeling Wetenschapscommunicatie Nikhef – 020 – 592 5075 – email

Bron: NWO