Nikhef-onderzoeker Chris Van Den Broeck aangesteld als bijzonder hoogleraar gravitatiegolven

31 - 10 - 2017


Chris Van Den Broeck is op 17 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar in Theoretical Particle Physics and Cosmology bij het Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Bij Nikhef is Van Den Broeck werkgroepleider in het onderzoek naar zwaartekrachtgolven en leidt hij de analysegroep. De dag voor de benoeming kwam de bekendmaking van de eerste detectie van zwaartekrachtgolven afkomstig van samensmeltende neutronensterren, onderzoek waar de nieuwe hoogleraar nauw bij betrokken is. Daarnaast speelde hij een hoofdrol in de bevestiging van Einsteins relativiteitstheorie aan de hand van de zwaartekrachtsgolf-signalen van dubbele zwarte gaten. Voor de rechtstreekse meting van zwaartekrachtsgolven is onlangs de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt.

Niet alleen heeft hij leidinggevende posities bekleed binnen grote internationale samenwerkingsverbanden als LIGO en Virgo (bijvoorbeeld als Coordinator Data-Analyse voor Virgo), hij zet zich ook in voor de totstandkoming van de Einstein Telescoop (een toekomstig ondergronds observatorium voor de detectie en bestudering van zwaartekrachtgolven).  Tevens heeft Van den Broeck als lid van het LIGO-Virgo team prijzen in ontvangst mogen nemen zoals de ‘Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics’ en de ‘Gruber Cosmology Prize’ in 2016. Kortom, deze nieuwe titel komt niet uit de lucht vallen. Het past perfect in het pad dat de toonaangevende onderzoeker naar zwaartekrachtgolven afgelopen jaren bewandeld heeft.  Gefeliciteerd Chris!

Bron
Universiteit van Groningen(2017, 17 oktober) Chris Van Den Broeck wordt bijzonder hoogleraar gravitatiegolven bij Van Swinderen Instituut.