Nieuwe website Nikhef Housing online

10 - 05 - 2017


De geheel vernieuwde website van Nikhef housing is online!

Nikhef was van het begin af aan nauw betrokken bij de ontwikkeling van het internet en de tot standkoming van het World Wide Web. Hierdoor is de oorspronkelijke computerruimte van Nikhef in de afgelopen twintig jaar getransformeerd tot een bijzonder datacenter: Nikhef Housing.

Nikhef Housing herbergt één van de grootste Internet knooppunten in Europa en brengt bijna 150 verschillende internetpartijen samen: de grootste internet exchange AMS-IX, andere internet exchanges NL-IX, ND-IX, telecombedrijven, internet service providers en DNS servers. In heel Europa zijn er maar zes locaties die meer aangesloten netwerken hebben. In Nederland is Nikhef Housing nummer 2 op de lijst van locaties met de meeste connecties.

Efficiënte koeling
Het datacenter van Nikhef had over het jaar 2016 een gemeten gemiddelde Power Usage Effectiveness (PUE) van 1,27. Dit betekent dat voor iedere kW gebruikt door servers er maar 0,27 kW nodig is om deze van redundante (nood-)stroom en koeling te voorzien. Hiermee voldoet Nikhef ruim aan het door de gemeente Amsterdam gestelde doel van een PUE van 1,4 voor bestaande datacenters.

Inzet restwarmte
Jaarlijks levert het datacenter van Nikhef 3500 GigaJoule restwarmte aan studentenwoningen en het Amsterdam University college. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse warmte vraag van 175 appartementen (ca. 20 GigaJoule per appartement per jaar*).

Nikhef housing AMS-IX certified
In januari 2017 is het datacenter wederom AMS-IX gecertificeerd. Nikhef housing voldoet hiermee aan de door AMS-IX gestelde eisen over redundantie, veiligheid en bedrijfszekerheid. Zie https://ams-ix.net/connect-to-ams-ix/colocations.

*bron ECN Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving

Meer informatie
https://www.nikhef.nl/housing/
Afdeling Wetenschapscommunicatie Nikhef, email