10-08-2010: Onderzoekschool OSAF van Nikhef ontvangt NWO-subsidie

10 - 08 - 2010


Gezamenlijk persbericht van Nikhef en Radboud Universiteit Nijmegen

Amsterdam, 10 augustus 2010. De landelijke Onderzoekschool Subatomaire Fysica OSAF (Research School Subatomic Physics) is een van de tien onderzoekscholen in Nederland die subsidie krijgen uit het nieuwe NWO-Graduate Programme. De NWO-commissie was zeer te spreken over het “indrukwekkende voorstel” van de OSAF. De subsidie van 800.000 euro is bestemd voor de aanstelling van vier extra promovendi die binnen de school hun onderzoek gaan uitvoeren.

De OSAF is de onderzoekschool van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef, een samenwerkingsverband tussen de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en vier universiteiten: de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Penvoerder van de OSAF is de Radboud Universiteit Nijmegen.

NWO ontwikkelde het nieuwe Graduate Programme op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doel de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. In de tweede ronde van het Graduate Programme werden uit de 29 aanvragen na zorgvuldige selectie uiteindelijk tien aanvragen gehonoreerd.

De scholen werden beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit (onderzoeksprogramma, kwaliteit van onderzoekers) en op basis van kwaliteit van het onderwijs en de geboden begeleiding (onderwijsprogrammering, kwaliteit van begeleiders en docenten). De referenten van NWO noemden de aanvraag van de OSAF een excellent voorstel van een top instituut,  en stelden dat het moeilijk is om een betere plaats te bedenken voor wetenschappers aan het begin van hun carrière.

Prof.dr. Nicolo de Groot, voorzitter van de OSAF, is ingenomen met het resultaat: “De OSAF biedt studenten de mogelijkheid om in een internationale omgeving top onderzoek te bedrijven. Met deze erkenning kan de OSAF vier extra promovendi aanstellen.”

Meer informatie:

– Prof.dr. Nicolo de Groot, FNWI/IMAPP, Radboud Universiteit Nijmegen, 024-3652099, email

Vanessa Mexner, Wetenschapsvoorlichting Nikhef, 020-592 5075, email