08-06-2010: Holland@CERN gehonoreerd door EZ

08 - 06 - 2010


Gezamenlijk persbericht FOM en Nikhef

Amsterdam, 8 juni 2010. Het  Ministerie van Economische zaken heeft bekend gemaakt dat de Stichting FOM voor de organisatie van Holland@CERN een toekenning uit het budget voor het programma van Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) ontvangt. De organisatie van Holland@CERN wordt verzorgd door het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef in samenwerking met het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, Stichting FOM en Dutch Scientific. Holland@CERN is een expositie van Nederlandse hightechbedrijven op het terrein van het deeltjeslaboratorium CERN bij Genève met als doel het contact tussen het onderzoek en de industrie te stimuleren.
Deze uitgaande handelsmissie van Holland@CERN past uitstekend bij het doel van het CPA-programma, namelijk het bevorderen van handel, investeringen en samenwerking van Nederlandse bedrijven op buitenlandse markten. Uit de 158 ingediende aanvragen voor promotionele activiteiten zijn er 45 gehonoreerd in deze ronde waaronder de aanvraag voor Holland@CERN. Op 7 juni werd in Holland Gateway (bij Schiphol) het contract officieel getekend.

Het evenement Holland@CERN zal van 8-11 november 2010 worden gehouden op het terrein van CERN op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Daar is de onlangs in gebruik genomen deeltjesversneller, de LHC,  gehuisvest. Nikhef participeert in drie van de vier grote LHC-experimenten. De manifestatie is georganiseerd voor een selectie van Nederlandse hightechbedrijven en is gericht op wetenschappers en technici van CERN maar ook van ESRF, een synchrotron faciliteit die vlakbij in Grenoble gevestigd is. ESRF biedt nauwkeurig afstembare bundels van röntgenstraling voor geavanceerd experimenteel wetenschappelijk onderzoek.

Naast de expositie van 24 Nederlandse bedrijven voorziet het vier dagen omvattende programma ook plenaire presentaties van enkele bedrijven en van de instituten CERN en ESRF. Het programma biedt verder volop ruimte voor talrijke andere bedrijven om contacten te leggen met technici en wetenschappers van CERN en ESRF die speciaal op uitnodiging naar de beurs komen.
 
Nederland neemt vanaf de oprichting deel aan CERN en ESRF. Deze onderzoeksinstituten worden gefinancierd door een groot aantal landen samen. De bedoeling is dat de nationale bijdragen worden terugverdiend via opdrachten aan de eigen industrie. Holland@CERN is bedoeld om de aandacht te vestigen op het hoge niveau van de Nederlandse industrie, zodat in de toekomst meer opdrachten vanuit CERN naar Nederland komen.

Meer informatie:

Nadere informatie over Holland@CERN is te vinden onder:
www.bigscience4business.com

Voor rechtstreekse vragen kunt u zich wenden tot:

CERN Industrial Liaison Officer, Ir. Robert Klöpping, Nikhef, 020 592 2091, klopping@nikhef.nl

Afdeling Wetenschapsvoorlichting Nikhef, Vanessa Mexner, 020 592 5075, vanessam@nikhef.nl