07-07-2011: PhD defense Alexander Doxiadis @ UvA

24 - 06 - 2011


Promotiebericht
Nikhef, 24-06-2011

Searching for the Top

Alexander Doxiadis, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift donderdag 7 juli 2011 aan de Universiteit van Amsterdam.

Bij de Large Hadron Collider in Genève laten fysici protonen botsen met hoge energie in een poging om het model dat alle elementaire deeltjes en hun onderlinge wisselwerkingen beschrijft te begrijpen. Uit de brokstukken van de botsingen, waarbij nieuwe deeltjes worden gemaakt, proberen wij te achterhalen welke deeltjes er precies werden geproduceerd. De zwaarste van de zes quarks, de top-quark, is een speciaal deeltje in dit model. Door met de ATLAS detector te meten hoe vaak de top-quark wordt geproduceerd bij botsingen met een energie van 7 TeV kunnen wij laten zien hoe goed we onze detector begrijpen, of het model de werkelijkheid goed beschrijft bij deze energie en, niet onbelangrijk, of er nieuwe fysica modellen een rol hebben gespeeld. Doordat de meting is uitgevoerd met de data van de eerste vijf maanden van botsingen op deze energie is het bijzonder dat we de top-quark daadwerkelijk hebben kunnen waarnemen. Theoretische voorspelling en gemeten waarde komen goed overeen.

Alexander Doxiadis: Searching for the Top
observation of the heaviest elementary particle at the LHC
(pdf)

De promotie vindt plaats op donderdag 7 juli, om 12.00 in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam, Oudezijds Voorburgwal 231.

Promotor: Prof. dr. Stan Bentvelsen
Co-Promoter: Dr. Ivo van Vulpen

Contact: Alexander Doxiadis