04-11-2010: Oratie Paul de Jong

11 - 08 - 2010


Uitnodiging Universiteit van Amsterdam:

Donderdag de 4de november des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. P.J. de Jong, vanwege het Genootschap ter bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde, benoemd tot Bijzonder hoogleraar Experimentele Hoge Energie Fysica, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede getiteld:

Zeven biljoen elektronvolt is goed voor u

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui

tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr. D.C. van den Boom

In de onmiddelijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; het complex is bereikbaar met de trams 1, 2, 5, 4, 9, 14, 16, 24 en 25 halte Spui.