03-06-2010: bijeenkomst voor WCW medewerkers

25 - 05 - 2010


Beste collega's,

Het Dagelijkse Bestuur van de Stichting Beheer WCW organiseert op donderdag 3 juni
van 12:00 tot 13:30 uur een lunchbijeenkomst om alle medewerkers van de WCW-organisaties
op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het Science Park.

Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen zijn: nieuwbouw (o.a. WCW-instituten,
Amsterdam University College, UvA-FNWI, Universitair Sportcentrum, woningbouw,
nieuwe bedrijvigheid), WCW-terreinontwikkelingen (maaiveldinrichting)en
mobiliteit (o.a. parkeren en wegwerkzaamheden)

De presentatie begint om 12:30 in de Turingzaal (Z011). Vanaf 12:00 tot 12:30 uur
wordt er in de Newtonzaal (Z010) een broodjeslunch geserveerd.

Namens het WCW-bestuur,

Arjen van Rijn, DB-WCW/Nikhef
Joost van Echtelt, projectbureau NWO/WCW

[English]

Dear colleagues,

On 3 June from 12:00 to 13:30 o'clock the WCW Board will organize a lunch meeting about
developments in the Science Park.

Topics include status of building initiatives (WCW organisations, Amsterdam University College,
Faculty of Science - University of Amsterdam, University Sports Center, housing, new company buildings),
area design and mobility (parking, road works).

The presentation starts at 12:30 o'clock in the Turing room (Z011). From 12:00 till 12:30 o'clock
there will be a sandwich lunch in the adjacent Newton room (Z010).

The presentation will be held in Dutch

On behalf of the WCW Board,

Arjen van Rijn, DB-WCW/Nikhef
Joost van Echtelt, project office NWO/WCW