01-12-2009: STW reikt prijs uit aan Jan Visschers

04 - 12 - 2009


STW-persbericht

Technologiestichting STW reikt prijs voor het meest kansrijke business idee uit aan Jan Visschers van het Nikhef

Utrecht, 1 december 2009. De prijs voor het meest kansrijke business idee, onderdeel van de STW valorisatie Workshop, is dit jaar gewonnen door Jan Visschers van het Nikhef. De tweedaagse workshop, met als thema ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ vond voor de tiende keer plaats. Voor deze editie hadden zich 9 teams van 8 verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen aangemeld. De workshop vond plaats in het nieuwe FNWI gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Science Park Amsterdam en werd gehost door SPACE (Science Park Amsterdam Center for Entrepreneurship), Bureau Kennistransfer en CASE.

Het business idee van Jan Visschers van het Nikhef (Nationaal instituut voor subatomaire fysica) werd door de jury als het meest kansrijk aangewezen. Zijn business houdt in: ontwikkeling, productie en verkoop van digitale camera modules, gebaseerd op Medipix ASICs, voor X-ray photon counting ten behoeve van toepassingen in materiaal analyse, medical imaging, electronen microscopie en wetenschappelijke instrumentatie.

De jury bestond uit: Ger de Bruin (directeur Zernike Group), Ignace Karthaus (manager strategische relaties Syntens), Marc Sipkema (directeur Varibel) en Rinke Zonneveld (plaatsvervangend directeur directie Ondernemen van het Ministerie van Economische Zaken).

De STW Valorisatie Workshop ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ is gericht op studenten en medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstellingen die een business idee hebben en die overwegen om een eigen bedrijf op te richten. Tijdens de workshop werken de deelnemers hun business ideeën verder uit, waarbij zij worden begeleid en geholpen door een flink aantal experts die vanuit alle relevante invalshoeken advies geven en ondersteuning bieden aan de deelnemers. Aan het eind van de workshop worden de verder uitgewerkte en verbeterde business ideeën gepresenteerd voor een onafhankelijke jury van deskundigen, die beslist welk business idee het meest kansrijk is.

De organisatie vanuit STW ligt in handen van valorisatie manager Ard Cools die 1 december jl. de prijs uitreikte aan Jan Visschers (zie foto). Ard Cools: “Het is mij een groot genoegen dat de prijs dit keer gaat naar een medewerker van het Nikhef, een instituut met een uitgesproken fundamenteel wetenschappelijke signatuur. Dit geeft aan dat er tegenwoordig ook binnen instituten als het Nikhef ruim aandacht is voor valorisatie van onderzoeksresultaten en kansen op dat gebied worden onderkend, een naar mijn mening voor Nederland buitengewoon belangrijke ontwikkeling.” Cools over de workshop: “Door het geven van deze workshop wil STW een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de oprichting van kansrijke technostarters in Nederland. Dat deze workshop zeer hoog wordt gewaardeerd en als zeer nuttig wordt ervaren blijkt uit de vele enthousiaste reacties die STW altijd na afloop van de workshop krijgt van deelnemers. Dat was ook nu weer het geval.”

Jan Visschers: “Al enige tijd loop ik rond met het idee, dat het mogelijk moet zijn om op het Science Park Amsterdam een high-tech bedrijf van 10 a 20 mensen te vormen rondom ontwikkeling en productie van halfgeleider stralingsdetector modules. Door de STW workshop ben ik gesterkt in mijn mening over de haalbaarheid van dat idee. Nu ik ook nog de prijs voor het meest veelbelovende business idee heb gekregen, staat voor mij vast dat we hiermee door moeten gaan.”

Frank Linde (directeur Nikhef):  â€œValorisatie maakt sinds enige tijd integraal deel uit van de activiteiten op het Nikhef. Ik ben blij dat Jan Visschers heeft deelgenomen aan de STW workshop en ik ben er natuurlijk trots op dat hij daarbij de prijs voor het meest kansrijke business idee heeft gewonnen. We gaan nu vanuit het Nikhef zo snel mogelijk mensen mobiliseren die de technostart-up daadwerkelijk zullen gaan oprichten en die daarvan een succesvolle onderneming willen gaan maken.”