SEP-commissie: ‘Nikhef van allerhoogste niveau’

07-03-2018

De negen instituten binnen NWO zijn beoordeeld door panels van onafhankelijke, internationale experts. Zij waarderen het vernieuwende onderzoek, de mondiale positie en de nationale, facilitaire functie van de instituten. De commissie beoordeelt het Nikhef-samenwerkingverband als ‘outstanding’.

De NWO-instituten worden iedere zes jaar beoordeeld door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het Standaard Evaluation Protocol (SEP). De panels hebben de instituten bezocht en beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. De evaluatiecommissies beoordeelden op een vierpuntsschaal: excellent/world-leading, zeer goed, goed en onvoldoende. Het Nikhef-samenwerkingsverband scoorde zowel op wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie world-leading. De toekomstbestendigheid waardeerde de commissie als zeer goed.

Samen sterk
Nikhef opereert op het allerhoogste niveau in de competitieve wereld van de (astro)deeltjesfysica, zo staat in de conclusies. Het instituut functioneert op een hoger niveau dan je op basis van zijn grootte en middelen zou verwachten. De commissie loofde ook de nauwe samenwerking tussen de drie ‘bloedgroepen’ op het instituut: de mensen van de theorie, van het experiment, en van de technische afdelingen.

Directeur Stan Bentvelsen is blij met de beoordeling: “We hebben hier een wereldinstituut, waar mensen elkaar stimuleren. Het rapport bevestigt dat, daar ben ik trots op.” De commissie is erg te spreken over de manier waarop het Nikhef-samenwerkingverband is georganiseerd. Nikhef is een samenwerkingsverband tussen NWO en vijf universiteiten. Deze nationale samenwerking maakt het mogelijk om zichtbaar bij te dragen aan meerdere grote internationale experimenten – wat voor de individuele partners veel moeilijker zou zijn.

Bentvelsen is ook blij met de waardering van de commissie voor Nikhefs inspanningen om de toekomstige detector voor zwaartekrachtsgolven, de Einstein Telescoop, in Nederland te huisvesten. “Prettig dat de commissie ons in die ambitie steunt.”

Langetermijnfinanciering
Bentvelsen herkent ook wat de commissie schrijft over de toekomstbestendigheid van het instituut. “De commissie benadrukt hoe lastig het momenteel is om voldoende zekerheid te krijgen over langlopende financiering voor onze grootschalige onderzoeksprogramma’s. Dat is zeker iets waar wij ons zorgen over maken.” In de beoordeling staat ook dat het verstandig is de renovatie van het Nikhef-gebouw in Amsterdam door te zetten. “Ons gebouw is inderdaad aan een renovatie toe”, beaamt Bentvelsen. “We werken aan de plannen daarvoor.”

Reactie NWO-bestuur
NWO-voorzitter Stan Gielen laat in zijn reactie weten zeer tevreden te zijn met de SEP-evaluatie van de NWO-instituten: “Uit de evaluaties spreekt grote waardering voor het vernieuwende onderzoek, voor de nationale (facilitaire) functie van de instituten en voor de mondiale positie binnen hun wetenschappelijke veld. NWO ziet de instituten als een belangrijk strategisch instrument om specifieke disciplines in Nederland langdurig te ondersteunen voor de lange termijn missies en om cruciale onderzoeksinfrastructuur op hoog niveau te behouden en te ontwikkelen. De instituten zullen daarom een belangrijke rol spelen bij het implementeren van het nieuwe strategisch plan dat NWO dit voorjaar aan de minister van OCW zal aanbieden.” Het NWO-bestuur neemt nog geen strategische of financiële besluiten op basis van deze evaluaties, maar wacht eerst de conclusies af van de portfolio-evaluatie van eind 2018. Dit is een gezamenlijke, periodieke evaluatie van het stelsel van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW, op verzoek van het kabinet (Wetenschapsvisie 2025).

Meer informatie
Persbericht NWO: SEP-evaluatie van de NWO-instituten
Evaluatierapport Nikhef