Nikhef zeer verheugd over evaluatie instituten

22 februari 2019
Het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef) is verheugd over de bevindingen van de commissie Frenkel, die het landschap van Nederlandse wetenschappelijke instituten heeft geëvalueerd. Volgens de commissie kan Nikhef een voorbeeld zijn voor andere instituten waar het gaat om het verbinden van een wetenschappelijk veld en het bieden van nationale meerwaarde.

‘Wij zijn heel trots op de positieve oordelen van de commissie’, zegt directeur prof. Stan Bentvelsen van Nikhef. ‘Het is goed om te horen dat onze manier van samenwerken met universiteiten en universitaire groepen erg wordt gewaardeerd.’
 
 
De commissie onder leiding van fysicus prof. Daan Frenkel van Cambridge University onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het landschap van wetenschappelijke instituten in Nederland. Die worden deels beheerd door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) en deels door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 
 
De rapportage over de zogeheten Portfolio Evaluatie is vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie signaleert na de verkenningen geen grote overlap of blinde vlekken in het Nederlandse wetenschappelijke onderzoekslandschap.
 
In het verslag noemt de commissie de bestuursstructuur van het Nikhef-samenwerkingsverband van (astro)deeltjesfysici goed doordacht. ‘Partners hebben een stem in de strategie en het beleid en zij dragen financieel aan het verband bij.’ 
 

Nikhef verbindt het onderzoek binnen Nederland op het gebied van (astro)deeltjesfysica van wetenschappelijke groepen aan vijf universiteiten: Universiteit Groningen, VU Amsterdam, UVA, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit. Het samenwerkingsverband is onderdeel van de NWO-institutenorganisatie. Nikhef is gelegen op het Amsterdam Sciencepark. Nikhef is partner in een groot aantal experimenten op onder meer versnellercentrum CERN in Genève.

 

Meer informatie:
Hoofd afdeling communicatie Nikhef – Martijn van Calmthout
Directeur Nikhef – Stan Bentvelsen