Nieuw projectdirectoraat voor organisatie Einstein Telescoop

1 april 2021

Natuurkundigen Fernando Ferroni van INFN in Italië en Jo van den Brand van Nikhef in Nederland zijn benoemd tot het nieuwe projectdirectoraat voor de organisatie van de Einstein Telescope (ET).

Einstein Telescope wordt het grootste grondobservatorium voor het bestuderen van zwaartekrachtgolven dat ooit is gebouwd. De indiening van de ET ESFRI-aanvraag is een stimulans voor een versnelling van de acties; een nieuwe fase is aangebroken. Voor de succesvolle realisatie van ET, een grote en uitdagende onderzoeksinfrastructuur, is een enorme en gecoördineerde inspanning nodig vanuit alle hoeken: politieke instellingen, onderzoeksorganisaties en de wetenschappelijke gemeenschap.

Fernando Ferroni, INFN.

Met het oog op deze ontwikkelingen hebben de coördinatoren van het project (INFN en Nikhef) de organisatie van de Einstein-telescoop uitgebreid. Er is een nieuw projectdirectoraat geïnstalleerd, dat tot taak heeft de weg te effenen voor een solide en duurzame ET-organisatie en – onder andere – de belangrijke taak heeft een effectieve interface tussen de projectorganisatie en de wetenschappelijke gemeenschap te bewaken, te stimuleren en te ontwikkelen. Het projectdirectoraat is voorts verantwoordelijk voor de controle van tijdschema’s, prioriteiten en begrotingsbeperkingen.

Het nieuwe projectdirectoraat zal worden bekleed door prof. Fernando Ferroni (Italiaans National Institute for Nuclear Physics) en prof. Jo van den Brand (Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef). Zij zullen aan de coördinerende instituten verslag uitbrengen over de voortgang in alle actielijnen. Daarmee is een interim-projectbeheerstructuur opgezet totdat een meer geformaliseerde beheerstructuur is vastgesteld voor de ontwerp- en voorbereidingsfase.