Eric Laenen (Nikhef) vice-voorzitter CERN-council

3 februari 2022

Theoretisch natuurkundige Eric Laenen van Nikhef is benoemd tot vice-voorzitter van de CERN-council, het hoogste bestuursorgaan van het Europese deeltjeslab.

Dat is in Genève bekend gemaakt. Laenen is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam en vertegenwoordigt Nederland al in de CERN-raad.

Eerder was Eric Laenen programmaleider van de theorie-afdeling van Nikhef. In 2020 was hij ook nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe strategie voor deeltjesfysica in Europa, waarin tot onderzoek naar een nieuwe versneller bij CERN werd besloten.

In de raad bepalen de nu 23 lidstaten van CERN het beleid van het versnellerlab dat in 1954 werd opgericht. De council benoemt ook de directeur-generaal van het lab, momenteel de Italiaanse natuurkundige Fabiola Gianotti.