Nationaal instituut voor subatomaire fysica

05-11-2012

SURFnet subsidie voor AMOLF, Nikhef en CWI

ICT-hoofden Carl Schulz (AMOLF), Wim Heubers (Nikhef) en Niels Nes (CWI).


Het FOM-instituut AMOLF, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben op 24 oktober 2012 een subsidie van bijna 400.000 euro toegekend gekregen van SURFnet voor een gezamenlijk voorstel voor het verbeteren van hun ICT-infrastructuur. De subsidie is toegekend in het kader van de door SURFnet en SIDN uitgeschreven Campus Challenge als onderdeel van het GigaPort3 project. 

Door dit project wordt de lokale Campus ICT-infrastructuur naar een hoger niveau getild. Bandbreedte, opslag en colocatie van voorzieningen (het plaatsen van 'eigen' apparatuur in een serverruimte van een ander) worden verbeterd. Daarnaast worden er meerdere case studies uitgevoerd, o.a. op het gebied van beveiliging, online samenwerken, Big Data en Cloud Computing. Het project wordt in 2013 uitgevoerd.

De drie instituten zijn door hun ligging op het Science Park Amsterdam in de unieke positie om invulling te geven aan de Campus gedachte die in de Campus Challenge wordt beoogd. “We verwachten dan ook dat de samenwerking tussen de instituten onderling enorm versterkt zal worden”, aldus Carl Schulz, hoofd van de afdeling ICT van AMOLF en projectleider van het gezamenlijke ‘Research Campus’ project. 

Over de subsidie
Met deze Campus Challenge stimuleren SURFnet en SIDN instellingen om de ICT-infrastructuur op hun campus te verbeteren, zodat gebruikers de innovaties van het SURFnet-netwerk, zoals deze zijn gerealiseerd in het GigaPort3-project, optimaal kunnen gebruiken. De winnaars van de Campus Challenge creëren best practices voor de rest van de onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland, en inspireren hen zo om hetzelfde te doen. In totaal zijn vijf voorstellen in de prijzen gevallen bij de Campus Challenge.
Zie ook het persbericht van SURFnet.