Nationaal instituut voor subatomaire fysica

31-01-2012

Nikhef-onderzoeker ontvangt Vici-subsidie

Prof. Dr. Raimond Snellings. Foto: Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Raimond Snellings heeft voor zijn voorstel Oermaterie een Vici-subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie omvat EUR 1.500.000.

Snellings doet in de Nikhef-groep ALICE op CERN onderzoek naar een nieuwe toestand waarin materie zich kan bevinden: het quark-gluon plasma. In deze toestand veranderen de eigenschappen van de sterke kernkracht. Onderzoekers bootsen op CERN in feite de situatie na, zoals die bestond op 10 microseconden na de Oerknal (het ontstaan van ons heelal). Dit gebeurt met de ALICE-detector. Deze detector bestudeert voornamelijk het  botsen van zware atoomkernen (o.a. loodionen). Alleen als zulke zware atoomkernen met bijna de lichtsnelheid op elkaar botsen, kunnen we verwachten een temperatuur te creëren die 100.000 keer hoger is dan die in de kern van de zon. Bij deze temperatuur van 2000 miljard graden hoopt men quarks in isolatie te kunnen waarnemen (het quark-gluon plasma), voordat het plasma weer afkoelt en de quarks weer hergroeperen in ‘normale’ materie.  De Vici-subsidie stelt Snellings in staat om het onderzoek naar deze vorm van oermaterie en de bijbehorende fase-overgang uit te breiden.

Raimond Snellings is als onderzoeker verbonden aan Nikhef en is hoogleraar Heavy-Ion Physics aan de Universiteit Utrecht. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent elk jaar Vici subsidies toe aan excellente wetenschappers. De Vici is gericht op de senior-onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn zou een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling moeten krijgen. Meer informatie over de toekenningen kunt u hier vinden.