Nikhef-fysici in de media over “te groot” W-deeltje in Fermilab-experiment

8 april 2022

Diverse Nikhef-fysici hebben in de media reacties en uitleg gegeven op nieuws over nieuwe metingen van de massa van het W-deeltje. Die metingen vallen buiten de verwachtingen van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Dat zou kunnen duiden op nog onbekende nieuwe deeltjes.

In de Volkskrant zeggen Sijbrand de Jong, Ivo van Vulpen en Paul de Jong van Nikhef onder de indruk te zijn van de metingen door hert CDF-experiment op Fermilab in de VS. “Dit zag ik echt totaal niet aankomen. Als het resultaat overeind blijft is het van ongelofelijk belang voor de deeltjesfysica”, aldus Van Vulpen.

Illustratie Quanta Magazine: te groot W-deeltje past niet in het standaardmodel.

Het W-deeltje is een van de fundamentele krachtdragers in de deeltjesfysica. Het deeltje draagt de zwakke kernkracht. In de nieuwe metingen blijkt de massa ervan wezenlijk af te wijken. De W-massa is 0,01 procent groter dan verwacht maar past daarmee niet goed in het het standaardmodel, de denkbeeldige blokkendoos van elementaire deeltjes waaruit de materie is gebouwd.

Eerdere, minder precieze metingen van andere experimenten lieten deze discrepantie niet zien. Bijvoorbeeld het ATLAS-experiment op CERN, deels Nederlands, zal zeker beter naar de W-massa gaan kijken, zegt Tristan du Pree in de krant.

Het artikel over de metingen staat in Science. Ook NRC-Handelsblad besteedde aandacht aan de nieuwe resultaten, evenals buitenlandse bladen, media en websites.