NNV vergadering subatomaire fysica

04 - 11 - 2016 om 10:00 tot 04 - 11 - 2016 om 19:30


De najaarsvergadering van de NNV-sectie Subatomaire Fysica zal dit jaar
plaatsvinden op vrijdag 4 november in Lunteren. Naast 4 plenaire
voordrachten: 3 wetenschappelijk en 1 extern zullen een groot aantal
promovendi op het gebied van kern-, deeltjes-, astro- en
astrodeeltjesfysica hun onderzoeksresultaten presenteren in parallelle
sessies.

De locatie en details van het programma zullen (eind september) hier
verschijnen:
http://www.nikhef.nl/pub/conferences/NNV

Aanmelden voor de bijeenkomst (diner/lunch) kan via dit webformulier:
http://www.nikhef.nl/pub/conferences/nnvdinner/

De Nikhef collega’s zijn van harte uitgenodigd en we hopen u vrijdag 4 november daar te
treffen.