Friday afternoon talks

26 - 02 - 2016 om 16:30 tot 26 - 02 - 2016 om 17:30


Beste collega’s,

zoals eerder aangekondigd gaan we vrijdag a.s. van start met de vrijdagmiddagpraatjes en instituutsborrel. Het formaat zal vergelijkbaar zijn met dat van de recente gravitatiegolfbijeenkomst en is bedoeld voor alle Nikhef-medewerkers.

Plaats: Nikhef Spectrum
Datum: vrijdag 26/2

Programma:
16.30 Jelle Aalbers: “XENON1T: nog een paar maanden slapen…”
16.45 Eric Laenen: “TopSpin”
17.00 Drankjes

———————————————————————————————

Dear colleagues,

as announced on febr. 5 this week we start with the friday-afternoon talks and drinks. The format of the meeting is comparable to the recent meeting on gravitational waves and is open to all Nikhef staff.

Location: Nikhef Spectrum
Date: Friday Febr. 26

Programme:
16.30 Jelle Aalbers “XENON1T: just a few months to go …”
16.45 Eric Laenen: “TopSpin”
17.00 Drinks

Jan-Willem van Holten
Ivo van Vulpen