Nikhef-onderzoekers bekijken invloed onbekende deeltjes op het higgsdeeltje

16 April 2020

Met financiering van NWO gaan Nikhef-onderzoekers op een nieuwe manier op zoek naar aanwijzingen voor nog onbekende nieuwe deeltjes. Theoreticus Juan Rojo en groepsleider Wouter Verkerke van het ATLAS-experiment gaan daarbij gebruik maken van zogeheten Effective Field theorie.

Met het project willen Rojo en Verkerke de metingen van ondermeer de ATLAS-detector op CERN aan het in 2012 ontdekte higgsdeeltje nauwkeurig onder de loep nemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Effective Field theorie. Dat is een techniek die de netto invloed van onbekende deeltjes op bekende deeltjes beschrijft zonder dat alle details ervan bekend zijn.

Woensdag maakte NWO de toekenning bekend van 700 duizend euro voor het voorstel van Nikhef. Daarvoor zal een promovendus worden aangesteld en een post-doc, en zal worden geïnvesteerd in nieuwe rekencapaciteit. ‘Het project past helemaal in de filosofie van theory meets experiment die we op Nikhef hebben’, zegt Rojo.

In de fysische vingerafdrukken van het higgsdeeltje zijn mogelijk aanwijzingen te vinden voor nog onbekende zware deeltjes buiten het bestaande Standaardmodel. Theoretici kunnen met zulke aanwijzingen gerichter zoeken naar theoretische uitbreidingen van de standaard deeltjesfysica. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de bestaande theorie niet volledig is.

Eventuele nieuwe zware deeltjes zijn tot nog toe niet rechtstreeks ontdekt met detectoren als ATLAS op CERN. Maar mogelijk is hun bestaan wel af te lezen aan de netto invloed die ze hebben op bekende deeltjes als het higgsdeeltje, zegt Wouter Verkerke.

NWO financiert het onderzoek uit de ENW-klein Open Competitie. Daarvoor werden in deze ronde in totaal zestig voorstellen ingediend, waarvan er 16 zijn gehonoreerd, op allerlei wetenschapsterreinen, aldus NWO in een bekendmaking.