PhD defense Laurent Dufour @ RUG

2019-09-13 16:15 | 2019-09-13 17:15

“Precisiemetingen van ladingsasymmetrieën bij LHCb”

Laurent Dufour, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 september 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het heelal zien wij een verstoorde balans tussen materie en antimaterie. Maar dat zien we niet terug in ons lab: bijna even veel materie als anti-materie wordt gemaakt als wij deeltjes op elkaar botsen met een hoge energie. Terwijl ons model van de natuur de processen in het lab goed weet te beschrijven, schiet het dus te kort op de grote schaal. Om die verstoorde balans op de grote schaal te kunnen beschrijven moet er, onder andere, een nieuwe wisselwerking bestaan die de symmetrie tussen materie en anti-materie breekt. Natuurkundigen over de hele wereld bestuderen daarom processen waar deze nieuwe kracht een (klein) extra signaal kan achterlaten, waardoor metingen niet meer overeenstemmen met de verwachtingen. In een van deze metingen, die zich richtte op deeltjes die bestaan uit een quark en een anti-quark, leek men een dergelijke afwijking gevonden te hebben. Meer data was echter nodig om duidelijk te maken of dit daadwerkelijk een aanwijzing was van iets nieuws, of slechts een statistische fluctuatie. Een dergelijke meting, die gebruik maakt van deze data van het LHCb experiment op CERN, is gepresenteerd in dit proefschrift. Ongeacht de uitkomst van de meting, werd het ook duidelijk dat op de lange termijn de precisie niet langer wordt bepaald door de hoeveelheid data die is genomen, maar tekortkomingen van de gebruikte meetmethode. Daarom is er in dit proefschrift veel nadruk op de ontwikkeling van nieuwe technieken om zulke metingen te verrichten, waarmee ook de verwachte data in de toekomst optimaal geïnterpreteerd kan worden.

High-precision measurements of charge asymmetries at LHCb (pdf)

De promotie vindt plaats om 16.15 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen.

Promotoren: Prof. dr. A. Pellegrino en Prof. dr. M.H.M. Merk
Co-Promotor: J.A.N. van Tilburg

contact: Laurent Dufour