Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Lesmateriaal

In de klas te gebruiken is:

 • Les vonkenkamer (Word);
 • Hoe werkt de vonkenkamer? (Word);
 • Nevelkamer-handleiding (Word);
 • Algemene informatie: slides, posters en films voor gebruik in de klas;
 • Kosmologie, een geschiedenis van licht en donker.
 • HiSPARC: het project waarbij leerlingen en scholen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar kosmische straling. Op deze website vindt u lesmateriaal, waaronder een ruime verzameling lesbrieven.
 • Muonlab II: muonmeetopstelling om kosmische straling in de klas te laten zien. Dit experiment wordt ook gebruikt door Nikhef voor de profielwerkstukken.

Verder is Nikhef actief bij de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs:  bij het Betavak Natuur, Leven Technologie (NLT) en Nieuwe Natuurkunde (NiNa).

 1. NiNa, module in verplicht deel domein Straling en Materie (vwo)
  Kosmische straling en elementaire deeltjes
  Meest recente (maart 2009) versie van het lesmateriaal (word)
  De NiNa commissie heeft deze versie inmiddels gecertificeerd.
  schrijvende docent: Frans van Liempt
  expert ondersteuning: Nikhef
 2. NLT module (2e ontwikkelgolf, vwo)
  Kosmische Straling
  schrijvende docent: Cor Heesbeen
  expert ondersteuning: HiSPARC team

NB

 1. NiNa kent een verplicht deel van het curriculum en een keuzedeel, en zowel een centraal schriftelijk examen als schoolexamens.
 2. De NLT modules zijn in het algemeen te kiezen door scholen uit een al dan niet beperkte hoeveelheid modules. Toetsing vindt uitsluitend plaats met schoolexamens.
 3. In Nijmegen is een netwerk opgezet van 6 scholen die samen met de Radboud Universiteit negen van de elf NLT-modules centraal op de universiteit verzorgen om de samenwerking tussen VO- en HO-docenten uit te breiden. Sijbrand de Jong is initiator en co√∂rdinator van dit Nijmeegse NLT netwerk.