Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Bedrijfssamenwerking & Valorisatie

De apparatuur die nodig is voor onderzoek in de deeltjes- en astrodeeltjesfysica is van een grote complexiteit. Een instituut als Nikhef zal deze apparatuur door het pionierende karakter van het onderzoek en de 'in huis' aanwezige kennisexpertise grotendeels zelf moeten ontwikkelen.

Soms wordt voor bepaalde cruciale onderdelen van het onderzoek de expertise van externe bedrijven ingezet (bedrijfssamenwerking). Aan de andere kant creëert Nikhef economische of maatschappelijke waarde door hun kennis van deeltjes- en astrodeeltjesfysicatechnologie te exporteren (valorisatie).

1.  Bedrijfssamenwerking - Nikhef heeft soms externe expertise nodig om bepaalde onderdelen van de extreem complexe apparatuur voor deeltjes- en astrodeeltjesonderzoek te ontwikkelen. Een voorbeeld is de bouw van belangrijke onderdelen van de grote Endcap Toroide magneten in het ATLAS-experiment bij de LHC op CERN door Schelde Exotech en Brush HMA. Voor informatie over het bedrijvennetwerk voor ‘big science’: zie www.bigscience.nl.

2.  Valorisatie - Nikhef heeft daartoe in 2011 samen met haar valorisatiepartner (1&12 Investment Partners) een holding opgericht (P2IP BV), waarin sinds 2012 ook het FOM-instituut AMOLF deelneemt. P2IP verwierf na oprichting drie deelnemingen: Sensiflex (uitlijntechnologie), Amsterdam Scientific Instruments (fotondetectie) en Omics2Image (bio-imaging massaspectrometrie). Voor de laatste twee is eind 2013 een gemeenschappelijke holding opgericht (ASIH). P2IP heeft haar originele aandelenbelang in beide spinoffs geconverteerd naar aandelen in ASIH.

Daarnaast kent Nikhef buiten P2IP nog twee spin-offs, die beide in 2013 zijn opgericht: Innoseis (ultra-low power seismische sensornetwerken en vibratieisolatie-systemen) en Nozap (persoonlijke TV en professionele ad-free video-hosting (wecast.it).

Andere activiteiten

AMS-IX
Wetenschappers en technici van Nikhef zijn al vanaf de start betrokken bij ontwikkelingen van het internet. Drijfveer hiervoor was de behoefte om gedistribueerde informatie en databestanden op een eenvoudige en snelle wijze toegankelijk te maken. Door deze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het internet is er midden jaren negentig in samenwerking met SURFnet, CWI en SARA een internet exchange gestart in Amsterdam Science Park.
Lees meer >>


Medipix
Speciale detectoren maken in de hogere energiefysica de voor het oog onzichtbare subatomaire deeltjes zichtbaar. Een deeltjesdetector kan elk afzonderlijk proton, elektron, neutron of ander exotisch deeltje dat binnen het meetbereik komt waarnemen. Medipix combineert dit principe met röntgenfotografie, waardoor nauwkeuriger foto's gemaakt kunnen worden.
Lees meer >>

Meer informatie

Wilt u meer informatie of eens bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf om in contact te komen met Nikhef, neemt u dan contact met de directie.